Regulamin

Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Archiwum-System Wojciech Szczerepa z siedzibą w Staniszowie 2E.

 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.archiwum-system.pl

 3. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu i informacji o ochronie danych osobowych (złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie regulaminu).

 4. Celem realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu Zamawiającego.

 5. Standardowy termin realizacji zamówienia określa się do pięciu dni roboczych od daty jego złożenia.

 6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

 7. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 8. Koszty przesyłki ponosi klient.

 9. Należność za zamówiony towar powiększoną o koszt wysyłki klient wpłaca jako przedpłatę. Przedpłatę dokonuje się na konto firmy Archiwum-System Wojciech Szczerepa mBank 46 1140 2017 0000 4402 0642 4131 wpisując w tytule płatności numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie wpływu należności na konto firmy Archiwum-System Wojciech Szczerepa o ile kwestie techniczne nie wydłużają terminu realizacji zlecenia.

 10. Wszystkie zakupy dokumentowane są fakturą VAT wystawianą na dane podane przy rejestracji.

 11. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w PLN.

 12. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

 13. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący przy realizacji zamówienia akceptuje regulamin sklepu.

 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych nieporozumień przy realizacji zamówienia rozstrzygane one będą w drodze porozumienia stron.

 3. Reklamacja zakupionego towaru rozstrzygana jest tylko za okazaniem dowodu zakupu.

 4. Przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie nosi zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli takie uszkodzenia występują Klient ma obowiązek w obecności Kuriera sprawdzić zawartość paczki i w razie zniszczonego towaru spisać protokół szkody. Protokół taki jest podstawą do reklamacji, w innych przypadkach firma Archiwum-System Wojciech Szczerepa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony towar.

 5. Zwrot towaru: Klient ma prawo w ciągu 10 dni od dostawy zwrócić towar nieużywany w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu ponosząc wszystkie koszty przesyłki.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Ewentualne zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej sklepu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. O braku akceptacji wprowadzonych zmian sklep powinien zostać powiadomiony przez użytkownika w celu usunięcia jego konta.

 8. Właściciel zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian cen towarów, w takim przypadku Kupujący jest informowany o tym, w momencie potwierdzenia zamówienia.